Produkty marki Milesi są wytwarzane w najnowocześniejszej fabryce w Paronie we Włoszech. Zakłady produkcyjne IVM Chemicals zajmują przestrzeń ponad 15 hektarów. Zaprojektowane i zbudowane, aby zagwarantować najwyższą na świecie jakość i standard produkcji - będące  kluczowymi  dla branży chemicznej - silnie uwzględniają problemy związane z bezpieczeństwem środowiska i ochroną zdrowiaIVM Chemicals rozwinęło wysoce zautomatyzowany proces produkcyjny w celu poprawienia jakości pracy i końcowego produktu, jednocześnie skupiając się na redukcji kosztów produkcji i zarządzania, w pełni wypełniając wymogi prawne dotyczące ochrony pracowników i środowiska.

Fabryka w Paronie jest unikatową jednostką produkcyjną z punktu widzenia wielkości i architektury, a jej powstanie wiązało się z wielkimi inwestycjami i zaangażowaniem. Nic nie było pozostawione przypadkowi ani lokalizacja, ani budynki. Wiele różnych możliwości logistycznych było dokładnie rozważanych, a do realizacji tego przedsięwzięcia zostali wybrani najlepsi i najbardziej wykwalifikowani projektanci oraz konstruktorzy.

Paronie, gdzie znajdują  się niezwykłe pod względem swoich rozmiarów i architektury zakłady produkcyjne Grupy IVM, dobiega końca budowa nowoczesnych budynków biurowych Generalnej Dyrekcji Administracyjnej, Dyrekcji Działu Handlowego, Administracji, Finansów oraz Dyrekcji Zakupów.

Ich powierzchnia będzie przekraczać  6.000 m2  i zdolna będzie pomieścić ponad 200 pracowników firmy.

Trwa również budowa nowych oddziałów produkcyjnych produktów wodorozcieńczalnych, produktów o efekcie woskowym,  działów serwisu produkcyjnego oraz nowych zautomatyzowanych magazynów. 

Wartość zaplanowanej inwestycji na lata 2009-2010 wynosi 30 mln €.

Oprócz tego, na terenie Bareggio przebiega restrukturyzacja siedziby MILESI, będącej od roku 2007 częścią IVM Chemicals, a założonej jeszcze na początku lat 60-tych, która  jest wśród najważniejszych Firm Europejskich specjalizujących się w produkcji lakierów do drewna (razem z Ilva Polimeri i Intercoating).  

Razem z działem produkcji znajduje się tam Laboratorium R&D oraz Laboratorium badań innowacyjnych Grupy IVM: począwszy od już istniejącej dużej powierzchni, została ona zwiększona do ponad 2,500 m2

W roku 2011 zaplanowano ostateczne zamknięcie zakładu produkcyjnego w Senago, siedziby historycznej Ilva Polimeri, z wyjątkiem Działu Elastomerów. 

Wszystko to stanowi realizację projektu z roku 2006.

Jesteśmy dumni z osiągnięcia  drugiego  etapu  w historii naszej Grupy, zatrudniliśmy wielu Pracowników do Laboratorium R&D, Działów Handlowych i Logistyki.